Električni pastir in kaj vse potrebujete za njegovo ustrezno postavitev

Če tudi vas mika električni pastir, ki bi vam v veliki meri olajšal delo na paši, se morate že takoj na začetku dobro zavedati, da boste za ustrezno postavitev takšne naprave potrebovali kar nekaj elementov oziroma opreme. V osnovi za postavite pastirja na elektriko potrebujete pašni aparat, žico, učinkovito ozemljitev, palice, ročke in ne nazadnje še izolatorje.

Za najučinkovitejše varovanje vaših živali znotraj ograde, je dobra izvedba postavitve električnega pastirja vsekakor ključna. Pomembno je izbirati atestirane pašne aparati. Ti so namreč zavarovani pred povzročanjem motenj. Takšni aparati so praviloma označeni z oznako CE. V nadaljevanju pa je treba pomisliti na še druge izjemno pomembne zadeve, ki so neposredno ali pa posredno povezane s tem, da je električni pastir kar se da učinkovit.

Dobro razmislite o vrsti napajanja

Najbolje izbran je električni pastir tedaj, kadar se temeljito razmisli o vrsti napajanja. Upoštevati je prav tako treba dolžino same ograje pa tudi vrsto živali. Pašna vrsta pastirja deluje na principu svarilnih tokovnih impulzov. Zanje je značilno, da živali vzgojijo, da ne prehajajo ograje na elektriko.

Pašni električni pastir se priključi na ograjo in na zemljo. V ograjo takšen pastir pošilja električne impulze. Ko se žival dotakne električne ograje, z dotikom sklene tokokrog iz ograje. Ta gre preko živali v zemljo.

Na splošno električni pastir dobro zadržuje domače živali

Dejstvo je, da vam lahko učinkovito nameščen električni pastir lahko omogoči dovolj učinkovito zadrževanje domačih živali za ogrado, na primer konjev, prašičev. Nekoliko težje pa je z njegovo uporabo zadrževati divje živali, prav tako koze, ovce in perutnino. Njegova zmogljivost je odvisna glede na višjo ali pa nižjo impulzivno energijo.

Višja impulzivna energija je dobrodošla za daljše ograde, prav tako tudi za nekoliko večjo poraščenost trave. Pašni električni pastir z nižjo impulzivno energijo pa je zlasti primeren za manjšo travnato poraščenost in za kratke ograje.